Cena diety może zostać obniżona

Delegacje służbowe bardzo często przepędzają sen z powiek podatnikom, którzy nie umieją znakomicie niezbędnych umów. Jednak zestawienie delegacji nie jest wcale takie trudne, jeżeli umiemy kluczowe normy. Delegacje dzielimy na krajowe i zagraniczne. Jeśli chodzi o krajową, przysługująca robotnikowi płaca za całkowitą dobę podróży sięga 30 złotych. Jest to tzw. dieta. Delegacja, która przebiega własnym pojazdem samochodowym robotnika, powinna zostać spłacona według tzw. ewidencji przebiegu samochodu, która obejmuje m.in. informacje osobowe robotnika, nr. rejestracyjny auta, opis drogi, cenę za 1 kilometr oraz odpowiednią sumę. Na podstawie umów obowiązują ustalone najwyższe koszty za przebyty kilometr, które odróżniają się w zależności od objętości silnika danego pojazdu (im większa objętość, tym większa stawka). Jeżeli już robotnikowi przyznane zostaną posiłki podczas panowania doby wyprawy, wtedy dieta będzie pomniejszona o kreślone ceny: 25% w wypadku posiłku porannego, 50% za obiad oraz 25% za wieczorny posiłek. Cena diety może być również zniżona w sytuacji kiedy zatrudniony nie przebywa w wyjeździe pełnej doby. Jeśli więc podróż trwa około 8 godzin – dieta nie należy się. Jeśli zajmuje 8 – 12 godzin, przysługuje połowa diety.

Więcej: delegacja

by