Czym zajmuje się menedżer ds. marketingu?

Kierownik marketingu jest kluczowym graczem w organizacji. Pomagają w angażowaniu klientów, budowaniu społeczności i zachęcaniu użytkowników do zapisywania się na informacje. Te role są skategoryzowane jako biznesowe lub konsumenckie. Możesz wybrać pracę w każdym z tych ustawień. W obu przypadkach będziesz odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie kampanii marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym stanowisku, czytaj dalej! W kolejnych częściach omówimy niektóre z najważniejszych aspektów tej pracy w sposób bardziej szczegółowy.

Obowiązki kierownika ds. marketingu

Kierownik ds. marketingu nadzoruje rozwój strategii i planów marketingowych. Może również nadzorować zatrudnianie młodszych specjalistów ds. marketingu, w tym pracowników kreatywnych i PR. Ponadto, mogą oni przeprowadzać badania klientów, grupy fokusowe i analizy rynku. Ponadto, mogą oni współpracować z zainteresowanymi stronami, przydzielać budżety i zarządzać metrykami marketingowymi. W niektórych organizacjach kierownicy ds. marketingu są odpowiedzialni za zapewnienie udziału działu marketingu w konferencjach branżowych, pokazach handlowych i innych wydarzeniach.

Jak sama nazwa wskazuje, kierownik ds. marketingu jest odpowiedzialny za podnoszenie świadomości na temat produktów i usług firmy oraz przyciąganie większej liczby klientów. Może on również kierować działaniami związanymi z analizą rynku oraz utrzymywać kontakt z agencjami reklamowymi i grupami medialnymi w celu opracowania skutecznych strategii. Kierownik marketingu zarządza również kampaniami reklamowymi i współpracuje z zespołem wykonawczym firmy w celu określenia strategii cenowych. Chociaż wielu kierowników ds. marketingu ma te same podstawowe obowiązki, obowiązki te mogą się różnić w zależności od wielkości firmy.

Menedżerowie ds. marketingu współpracują z zespołem w celu opracowania kampanii, które sprzedają produkty i usługi firmy. Mogą również negocjować kontrakty na reklamę. Mogą również prezentować swoje pomysły firmie lub klientowi końcowemu. Mogą również współpracować z innymi działami w firmie, w tym kierownikami ds. reklamy, kierownikami projektów i projektantami graficznymi. Kierownik marketingu musi mieć dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, aby skutecznie prowadzić zespół. Kierownik marketingu musi mieć pasję do marketingu i chęć pomocy firmom w osiągnięciu sukcesu.

Wymagania edukacyjne dla menedżera marketingu

Chociaż minimalne wymagania edukacyjne dla kariery menedżera marketingu są różne, większość posiada tytuł licencjata lub równoważny. Zazwyczaj przyszli kierownicy ds. marketingu dążą do uzyskania tytułu licencjata w dziedzinie marketingu lub ściśle z nią związanej. Mogą również posiadać odpowiednie doświadczenie w branży, takie jak praca w firmie marketingowej. Programy studiów licencjackich trwają mniej więcej cztery lata, a studenci mogą mieć inne zobowiązania podczas studiów. Wymagania dotyczące wykształcenia w karierze menedżera ds. marketingu są podobne do tych w innych zawodach.

Opis pracy menedżera marketingu różni się w zależności od branży i poziomu odpowiedzialności. Niektóre z ich obowiązków obejmują tworzenie planów marketingowych, prezentowanie klientom, spotkania z interesariuszami, prowadzenie badań rynku i ocenę skuteczności kampanii marketingowych. Wymagania edukacyjne dla kierownika marketingu mogą być również oparte na rodzaju doświadczenia, jakie posiada potencjalny kandydat. Uzyskanie MBA lub tytułu licencjata może również pomóc w wejściu na rynek pracy.

Praktyki w marketingu są kluczowe dla zdobycia doświadczenia i zrozumienia realiów zarządzania marketingiem. Staże w marketingu dają potencjalnym kandydatom praktyczne doświadczenie i pokazują pracodawcom, że potrafią dobrze radzić sobie z pracą. Oprócz praktyk, kandydaci na marketingowców powinni ubiegać się o stanowiska na poziomie podstawowym. Te stanowiska wprowadzą ich w kulturę firmy i otworzą drzwi do awansu. Jeśli jesteś pasjonatem tej dziedziny, rozważ pracę jako praktykant.

Perspektywy kariery dla menedżerów marketingu

Według U.S. Bureau of Labor Statistics, zatrudnienie dla menedżerów marketingu wzrośnie o około 13% od 2012 do 2022 roku. Jest to lepszy wynik niż średni wzrost zatrudnienia, który wynosi około 4%. Wraz z rosnącym znaczeniem marketingu w erze cyfrowej, perspektywy kariery dla tego typu pracy powinny być dobre. Dodatkowo, niektóre stanowiska kierownika marketingu będą wymagały dodatkowych obowiązków. W rezultacie ważne jest, aby rozważyć potencjał pracy w tej dziedzinie.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest około 218 300 menedżerów marketingu. Jednak w latach 2016-2026 spodziewany jest wzrost o 10,1%, jak podaje CareerExplorer. Oznacza to, że menedżerowie marketingu będą mieli dobre możliwości zatrudnienia w przewidywalnej przyszłości. CareerExplorer przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat Stany Zjednoczone będą potrzebowały 28 200 więcej menedżerów marketingu, co będzie przede wszystkim spowodowane przejściem na emeryturę 6 100 menedżerów.

Niezależnie od branży, menedżerowie marketingu są niezbędni dla sukcesu firmy. Są oni odpowiedzialni za identyfikację trendów rynkowych i analizę popytu konsumenckiego. Ściśle współpracują z kadrą kierowniczą i działami w różnych branżach. Niektórzy menedżerowie marketingu są zatrudnieni w dużych firmach, które specjalizują się w jednej linii produktów lub marki, podczas gdy inni pracują w małej firmie obsługującej wszystkie aspekty reklamy. Niezależnie od roli, jaką pełnią, menedżerowie marketingu powinni być dobrze zaokrągleni i mieć silne zintegrowane umiejętności techniczne.

Podobne tematy