Czy marketing i reklama to to samo?

Czy marketing i reklama to to samo? Są powiązane i obie są ważne dla sukcesu reklamy, ale te dwie dyscypliny są zupełnie inne. Marketing skupia się na tworzeniu produktów i usług, które interesują potencjalnych nabywców. Obejmuje on również budowanie relacji z obecnymi i przeszłymi klientami, poszukiwanie informacji zwrotnych oraz oferowanie terminowej obsługi przed i po sprzedaży. Innymi słowy, marketing jest integralną częścią sukcesu biznesowego. Reklama, z drugiej strony, skupia się na przyciąganiu konsumentów i tworzeniu szumu wokół produktu lub usługi.

Marketing jest podzbiorem marketingu

Proces tworzenia wartości i zaspokajania potrzeb klientów nazywany jest marketingiem. Może on przybierać wiele form, w tym wybór grupy docelowej, opracowanie unikalnej propozycji sprzedaży produktu oraz prowadzenie kampanii reklamowych. Inne techniki marketingowe obejmują uczestnictwo w wydarzeniach publicznych i targach, projektowanie produktu, który jest atrakcyjny dla potencjalnych nabywców, określanie warunków sprzedaży i innych komunikatów marketingowych. Firma może nawet angażować się w public relations i sponsoring, aby wspierać swoje wysiłki marketingowe.

Dziedzina marketingu jest często nieostra. Wiele firm myli reklamę z marketingiem. Prawda jest taka, że marketing to wszystkie punkty styku pomiędzy Twoją firmą a potencjalnym klientem. Od pierwszej rozmowy z perspektywy, do realizacji zamówień, do tworzenia buzz o swoich produktach, marketing obejmuje wszystko, co dotyka potencjalnego klienta. Ale co to jest reklama i jak to działa? W ostatecznym rozrachunku marketing to wszystko to, co powyżej i więcej.

Wiąże się z ukierunkowaną komunikacją

Marketing i reklama wiążą się z ukierunkowaną komunikacją, czyli procesem identyfikacji najbardziej prawdopodobnej grupy odbiorców konkretnego komunikatu. Komunikaty te mają charakter werbalny lub niewerbalny, mogą być również symboliczne, jak np. swoosh firmy Nike. Metody, za pomocą których te komunikaty są przekazywane i dekodowane, różnią się w zależności od nadawcy. Metody te obejmują kanały, insighty konsumenckie, podobieństwo do odbiorcy i ramy odniesienia. Wykorzystanie tych technik może zmaksymalizować szanse na sukces i zmniejszyć straty.

Podobne tematy