Jak marketing wpływa na zachowania konsumentów

W tym artykule omówimy wpływ klasy społecznej, sezonowości, percepcji i marketingu emocjonalnego. Dowiesz się jak te czynniki wpływają na decyzje zakupowe. Dowiesz się również o skutkach niedoboru, który zwiększa prawdopodobieństwo zakupu. Ostatecznie, marketing może uczynić lub złamać Twój biznes. Ale jak? Przyjrzyjmy się kilku kluczowym czynnikom, o których należy pamiętać. Zaczniemy od klasy społecznej.

Wpływ klasy społecznej

Klasa społeczna jest głównym czynnikiem wpływającym na zachowania konsumentów. W każdym społeczeństwie ludzie żyją zgodnie ze swoją klasą społeczną. Mają różne wzorce zakupowe, ale mają wiele podobnych cech. Oprócz przynależności do tej samej grupy społecznej, ludzie z tej samej klasy mają podobne upodobania w zakresie mody, uczęszczają do tych samych szkół i sklepów. Z tego powodu wpływ klasy społecznej na zachowania konsumentów jest istotny dla marketerów.

Socjologowie używają skali statusu społeczno-ekonomicznego do pomiaru klasy społecznej, która opisuje względne znaczenie różnych klas w społeczeństwie. Mierzy ona dochody danej osoby, jej wpływy osobiste i wiedzę. Uwzględnia również poziom zaangażowania w różne organizacje. Wyższa klasa wskazuje na szerszą sieć społeczną, podczas gdy niższa klasa sugeruje więzi rodzinne lub geograficzne. Skala klasy społecznej nie jest statyczna, a różnice indywidualne są bardziej dynamiczne niż klasa społeczna.

Wpływ sezonowości

Wpływ sezonowości na zachowania konsumentów nie ogranicza się do sezonowej sprzedaży detalicznej. Sezonowość może mieć znaczący wpływ na dochody przedsiębiorstw. Jednym ze świetnych przykładów jest branża turystyczna, która doświadcza ogromnego wzrostu w miesiącach letnich i stopniowego spadku w miesiącach zimowych. Aby przetrwać te wolne okresy, biura podróży muszą być innowacyjne i naciskać na tanie oferty w ciepłych klimatach. Ale jak można w pełni wykorzystać sezonowość?

Znaczenie zrozumienia wpływu sezonowości w marketingu detalicznym jest nie do przecenienia. Sezonowość od dawna wpływa na sprzedaż detaliczną, ale jej rola zmienia się wraz z rozwojem handlu elektronicznego. Ponieważ sezonowość wpływa zarówno na zakupy świąteczne, jak i na wzorce zakupowe, sprzedawcy muszą dostosować swoje strategie do tych zmian. Oto kilka strategii, które pozwolą wykorzystać sezonowe trendy i zwiększyć sprzedaż. Wykorzystanie opinii konsumentów do optymalizacji strategii marketingowej. Kiedy wiesz, w jakim sezonie Twoi konsumenci robią zakupy, możesz stworzyć dostosowane kampanie marketingowe wokół ich preferencji.

Wpływ percepcji

Percepcja kształtuje nasze działania, od wyboru ubrań po produkty, które kupujemy. Konsumenci kategoryzują informacje w logiczne kategorie i dokonują skojarzeń na podstawie własnych wcześniejszych doświadczeń. W rezultacie, na podstawie niedawnej reklamy, mogą skojarzyć dany produkt z konkretną cechą. Jednak informacje, które zbieramy i przetwarzamy, są stronnicze, ponieważ mamy tendencję do postrzegania rzeczy, które odpowiadają naszym wcześniejszym przekonaniom i wartościom.

Podczas gdy zachowanie konsumentów jest często konceptualizowane jako dynamiczny proces, niewiele prac empirycznych dotyczyło tego, jak wczesne zachowania stają się podstawą późniejszych postaw. Teoria autopercepcji dostarcza narzędzi analitycznych do badania zachowań konsumenckich w kontekście postrzegania siebie. Dokonano przeglądu podstawowych postulatów autopercepcji, zidentyfikowano aktualne problemy badawcze i rozważono implikacje dla badań konsumenckich. W następnym rozdziale przyjrzymy się implikacjom teorii autopercepcji dla badania zachowań konsumenckich.

Wpływ marketingu emocjonalnego

Wpływ marketingu emocjonalnego na zachowania konsumentów nie jest niczym nowym. Badania wykazały, że czynniki emocjonalne wpływają na decyzje zakupowe chińskich konsumentów. W niniejszym badaniu zastosowano empiryczne, ilościowe podejście i samozarządzające się badanie kwestionariuszowe. Stwierdzono, że wpływ czynników emocjonalnych jest pozytywnie skorelowany z decyzją zakupową konsumentów. Wpływ emocji w decyzji zakupowej był na tyle istotny, że uzasadnia dalsze badania. Tego typu badania są jednak nadal kontrowersyjne.

Branża reklamowa z trudem dostosowuje się do nowej rzeczywistości. W obecnym badaniu zbadano wpływ reklamy emocjonalnej na zachowania konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem sieci fast-food, ze względu na ich niezdrową ofertę i marketing empatyczny. Wykorzystał próbę dogodności 270 respondentów do zbierania danych. Badanie wykazało, że pozytywne postawy wobec marketingu emocjonalnego tworzą pozytywne działania konsumentów. Stwierdzono również, że negatywne postawy wobec marketingu emocjonalnego nie mają wpływu ani na działania ani na postawy.

Podobne tematy