Marketing do emocjonalnej strony odbiorców

Jak połączyć się z globalnymi konsumentami – Jak prowadzić marketing do emocjonalnej strony swojej grupy docelowej. Możesz to osiągnąć poprzez poznanie znaczenia kultury, mediów społecznościowych i emocji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. W tym artykule zbadamy trzy najbardziej wpływowe czynniki na dzisiejszym rynku –

Znaczenie emocji

W marketingu XXI wieku wykorzystanie emocji może być skuteczne w przyciąganiu kolejnych konsumentów. Na przykład gniew jest często silną emocją i może napędzać natychmiastowe działanie. Niedawna kampania WWF wykorzystała obraz człowieka z głową ryby, aby skłonić ludzi do podjęcia działań. Gniew może być również emocją wyrównującą, łączącą ludzi z marką. Jednak gniew powinien być używany oszczędnie.

Rozumiejąc i wykorzystując siłę emocji w marketingu, firmy mogą budować lojalnych odbiorców i napędzać lepszą sprzedaż. Ostatnie badanie Neilsona wykazało, że ludzie są szczególnie prześladowani przez negatywne emocje. Jeśli nie radzimy sobie z naszymi negatywnymi emocjami, czujemy się niespokojni, co może nie być idealnym środowiskiem dla udanej sprzedaży. Dlatego właśnie marketing emocjonalny jest tak ważny. Używając komunikatów perswazyjnych, marketerzy mogą kierować konkretne emocje, które są istotne dla życia konsumentów i napędzać lepszą sprzedaż.

Wpływ emocji klientów na zakupy konsumenckie jest znaczący. Klienci, którzy mają emocjonalny związek z marką są o 52% bardziej wartościowi niż zadowoleni klienci. Oznacza to, że firmy muszą zbadać, w jaki sposób emocje mogą wpływać na decyzje konsumentów i tworzyć lojalnych klientów o wysokiej wartości życiowej. Choć może się to wydawać skomplikowanym tematem, to jest on ważny do rozważenia, aby stworzyć lojalnego, wysoce zadowolonego klienta. Takie podejście jest niezbędne dla marek i sprzedawców, aby pozostać konkurencyjnym w tym szybko zmieniającym się świecie.

Dzisiejszy konsument jest napędzany przez wiele różnych powodów, w tym chęć wyróżnienia się na tle konkurencji, zaufanie do przyszłości i zadowolenie innych. Wykorzystując te czynniki motywacyjne, marketerzy mogą stworzyć niezapomniane doświadczenia konsumenckie i produkty o dużej wartości. Ponadto ważne jest, aby sprzedawcy pamiętali, że emocjonalna więź między konsumentami a markami może być silniejsza niż jakikolwiek inny czynnik napędzający zachowanie.

Pomimo wszystkich dostępnych informacji, większość marketerów nadal nie rozumie przyczyn stojących za zachowaniem klientów. Na przykład marketerzy znają wiek, płeć i geolokalizację swoich docelowych klientów, ale nie wiedzą, dlaczego Gwen kupiła parę obcasów. Nie znając powodów, nie uda im się ich zaangażować i stworzyć długoterminowej relacji. Ostatecznie, emocjonalne połączenie między firmą a konsumentem jest najbardziej skutecznym sposobem angażowania i utrzymywania klientów.

Reklama emocjonalna to potężna strategia zdobywania uwagi konsumentów i inspirowania ich do podjęcia działań. Wiele udanych reklam wykorzystuje obrazy i filmy przedstawiające szczęśliwych ludzi, aby wywołać pozytywne emocje. Wywołują one uczucia radości i szczęścia, i są prawdopodobnie udostępniane przez więcej osób. Reklamy te są potężne, ponieważ dotykają głębokiego nerwu emocjonalnego w widzu. To również sprawia, że są bardziej skłonni podzielić się swoim doświadczeniem i kupić produkt.

Wpływ mediów społecznościowych

Ponieważ media społecznościowe stały się istotnym elementem życia codziennego, rośnie znaczenie włączenia ich do strategii marketingowej. Pojawienie się nowych technologii sprawiło, że marketing do globalnych odbiorców stał się możliwy. Nawet małe sklepy mogą zyskać ekspozycję na globalną publiczność. Wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych, marketing do globalnych konsumentów nie jest już ograniczony do lokalnych obszarów. W rzeczywistości udogodnienia związane z handlem elektronicznym pozwoliły małym firmom dotrzeć do konsumentów na całym świecie.

W przeszłości metody stosowane w marketingu do konsumentów koncentrowały się na reklamach w gazetach, reklamach telewizyjnych i radiu. W miarę jak globalna populacja stawała się coraz bardziej połączona, przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę, że mogą wykorzystać media społecznościowe, aby dotrzeć do konsumentów na ich warunkach. Dzisiaj, prawie każdy ma dostęp do Internetu. W rezultacie, firmy zaczęły korzystać z mediów społecznościowych i podążać za swoimi zwolennikami tam, gdzie oni są. Aby zachować znaczenie, przedsiębiorstwa muszą dostosować swoją strategię marketingową.

Ponieważ media społecznościowe stały się bardziej powszechne, marketerzy coraz częściej korzystają z mobilnych kanałów teleinformatycznych i mediów społecznościowych, aby dotrzeć do swoich docelowych konsumentów. Wykorzystanie zabawnych, aktualnych treści pomaga młodym konsumentom w interakcji z markami i rozpowszechnianiu informacji. Word-of-mouth stało się kluczowym narzędziem w komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych. Zdolność dotarcia do milionów młodych konsumentów stała się ostatecznym celem marketingu skierowanego do tego segmentu populacji.

Przewiduje się, że wzrost platform mediów społecznościowych na całym świecie będzie nadal dwucyfrowy do 2021-22 roku, napędzany przez nowe innowacje i nowe platformy. Ten wzrost będzie tylko nadal zapewniał marketerom cyfrowym więcej możliwości dotarcia i zaangażowania się w swoich docelowych konsumentów. A ponieważ więcej osób łączy się za pośrednictwem mediów społecznościowych, wykorzystanie tradycyjnych mediów będzie się zmniejszać. Te trendy są pozytywne dla przyszłości marketingu cyfrowego. W 2022 roku media społecznościowe staną się bardziej znaczącą częścią codziennego życia i przyszłością mediów cyfrowych.

Oprócz dzielenia się osobistymi przemyśleniami i opiniami, media społecznościowe stały się narzędziem do dzielenia się nastrojami politycznymi. W rzeczywistości zwycięstwo prezydenta Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w USA w 2008 r. zostało częściowo przypisane wykorzystaniu mediów społecznościowych do angażowania wyborców. Bond et al. (2012) pokazują, że proste interwencje są skuteczne w zwiększaniu prawdopodobieństwa głosowania. Fala arabskich rewolucji w 2010 roku była znaczącym rezultatem działania mediów społecznościowych.

Podczas gdy media społecznościowe pozostają istotną częścią miksu marketingowego, kluczowe dla marek jest przyjęcie podejścia wielokanałowego. Na przykład wykorzystanie treści TikTok i Instagram Stories jest inne niż w przypadku Facebooka, Twittera czy innych mediów społecznościowych. Trend omni-social wygenerował mnóstwo pytań badawczych. Marki muszą zbadać rolę mediów społecznościowych w swojej strategii marketingowej, ponieważ interaktywność społeczna może wpływać na obszary poza tradycyjnymi mediami.

Wpływ kultury

Chociaż kultura ma niewielki bezpośredni wpływ na zachowania nabywcze, może wpływać na strategie marketingowe i brandingowe przedsiębiorstw. Wartości jednej kultury mogą być zupełnie inne niż wartości innej. Na przykład, długoterminowa i krótkoterminowa orientacja danej kultury może różnić się od orientacji tej samej płci. Innym czynnikiem wpływającym na zachowania nabywcze jest dystans władzy między daną kulturą a jej rówieśnikami. To również może wpływać na wzorce zakupowe jednostki.

W marketingu międzynarodowym kultura odgrywa krytyczną rolę. Różnice w wartościach kulturowych i codziennych zachowaniach mogą sprawić, że konsumenci będą inaczej reagować na przekaz marketingowy. Pięć wymiarów kulturowych Hofstede’a (1984) stanowi ramy dla zrozumienia tego zjawiska. Oprócz tych pięciu wymiarów, marketing skierowany do konsumentów w populacji globalnej musi uwzględniać różnice kulturowe różnych kultur. Jeśli różnice istnieją, może być możliwe dostosowanie strategii marketingowej w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów z innej kultury.

Pojęcie kultury może być opisane w kategoriach standardowych procedur działania, norm zachowania i poznania, które odróżniają jedną grupę od drugiej. Może być ona określona przez rasę, płeć, narodowość i tożsamość seksualną. Czynniki te wpływają na zachowania konsumentów, a umiejętność identyfikacji i zrozumienia atrakcyjności i wartości produktu jest kluczowym krokiem w marketingu do konsumentów w tej globalnej populacji. Musisz zapewnić, że kultura i wartości Twojego produktu lub usługi są odpowiednie dla tej konkretnej grupy.

Jednym ze sposobów zrozumienia różnic kulturowych jest rozważenie dystansu władzy i hierarchii między kulturami. Dystans władzy odnosi się do stopnia hierarchii w danej kulturze. W kulturach, w których istnieje wysoki dystans władzy, pozycje władzy są rozwarstwione pionowo i eksponowane jako cel ostateczny, ludzie są skłonni preferować status quo i są nieufni wobec nowości. W tych kulturach kultura dystansu władzy jest również istotnym czynnikiem.

Badanie to ma na celu zrozumienie orientacji kulturowej konsumentów w Ghanie i Czechach. Badanie to ujawnia, że różnice kulturowe wpływają na zachowania nabywcze i to, jak konsumenci postrzegają fast food. Badanie bada również wiek i płeć respondentów, a także wykorzystuje przegląd literatury na temat teorii orientacji kulturowej Hofstede. Na przykład, różnice wieku i płci wśród konsumentów w Ghanie były znaczące.

Wykorzystanie pionowych/poziomych orientacji kulturowych może również wpływać na sposób, w jaki konsumenci reagują na reklamę. Orientacje te odzwierciedlają różnice w wartościach osobistych i oczekiwaniach normatywnych. Podczas gdy kultury horyzontalne/pionowe mają tendencję do priorytetowego traktowania luksusu i prestiżu, kultury wertykalne/poziome skupiają się na statusie. Jeśli przekazy marketingowe uwzględniają te czynniki, mogą być bardziej skuteczne. Znaczenie orientacji kulturowej w kampaniach reklamowych rośnie, zwłaszcza wraz z globalizacją.

Podobne tematy