Jak zaznaczyć pole wyboru Marketing User w profilu użytkownika

Ten artykuł pokaże Ci jak zaznaczyć pole wyboru Marketing User w profilu użytkownika. Dowiesz się również jak utworzyć to pole wyboru dla użytkowników. Upewnij się, że masz uprawnienia do tworzenia i zarządzania kampaniami. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy w Twojej firmie mają uprawnienia do tworzenia kampanii. Jeśli nie jesteś pewien, czy masz to uprawnienie, możesz skontaktować się z administratorem systemu. Alternatywnie możesz sprawdzić, czy jesteś użytkownikiem Marketing, sprawdzając swój profil użytkownika, wpisując swoją nazwę użytkownika w polu szybkiego wyszukiwania w sekcji Ustawienia i klikając Użytkownicy.

Sprawdzanie pola wyboru Użytkownik marketingowy w profilu użytkownika

Aby włączyć rolę Użytkownik marketingowy w organizacji, można nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia. Rola ta ma określone uprawnienia do importowania leadów i informacji kontaktowych. Aby włączyć rolę Marketing User, użytkownik musi mieć profil Marketing User. W organizacji Enterprise Edition rola Użytkownika ds. marketingu musi mieć uprawnienie „Importuj leady”. Następnie można włączyć uprawnienie użytkownika do zarządzania kampaniami.

Tworzenie pola wyboru w profilu użytkownika

Zapewne wiesz, że w profilu użytkownika można utworzyć pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć określone uprawnienie. Profile Salesforce to grupy ustawień, które definiują dostęp użytkownika do obiektów i pól. Można również ustawić uprawnienia użytkownika, aby kontrolować dostęp do aplikacji, zakładek, klas Apex, stron Visualforce i układów stron. Można utworzyć wiele profili użytkowników i przypisać je do różnych użytkowników. W przeciwieństwie do standardowych profili, nie można ich usunąć.

Sprawdzanie pola wyboru w profilu użytkownika

W Salesforce pole wyboru może być używane do przyznawania lub odmawiania dostępu użytkownikowi. Uprawnienia te są zdefiniowane w profilu użytkownika. Istnieje wiele typów profili, a każdy z nich umożliwia ustawienie innego zestawu uprawnień dla danego użytkownika. Uprawnienia te mogą być ustawione dla pól, obiektów, zakładek, aplikacji i klas Apex. Możesz również przypisać profil do pojedynczego użytkownika lub do wielu użytkowników.

Podobne tematy