Marketing 4.0 – zmień swoje podejście z tradycyjnego 4-P na cyfrowe

Z marketingiem 4.0 w pełnym rozkwicie, musisz nauczyć się zmieniać swoje podejście z tradycyjnego 4-P na cyfrowe. Ten artykuł wyjaśni różnicę pomiędzy tradycyjnym i cyfrowym marketingiem oraz omówi znaczenie kontaktu z ludźmi. W świecie, który jest coraz bardziej cyfrowy, kontakt ludzki jest głównym wyróżnikiem. Jeśli nie jesteś jeszcze przekonany, powinieneś przeczytać ten artykuł i dowiedzieć się więcej na ten temat. W końcu żadna firma nie może bez niego przetrwać. Czytaj dalej, aby odkryć, jak marketing cyfrowy zrewolucjonizował marketing i jak możesz go wykorzystać na swoją korzyść.

Zmiana miksu marketingowego z 4-P na 4-C

Jeśli chodzi o dostosowanie Twojego miksu marketingowego, 4P i 4C są często uważane za dwie strony tej samej monety. Reprezentują one perspektywę kupującego i sprzedającego. Z drugiej strony, 4C wymagają zmiany sposobu myślenia, aby umieścić klienta w centrum wszystkiego. Dzięki temu, że klient stanie się centralnym punktem Twojego marketingu, będziesz w stanie zapewnić swoim klientom lepsze doświadczenia.

Cztery P marketingu odnoszą się do różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji, z których korzysta Twoja firma, specjalnych asortymentów, które Twoja firma produkuje dla różnych rynków oraz procesu od pierwszego kontaktu do ostatecznej sprzedaży. Cztery P marketingu mix zostały pierwotnie zdefiniowane przez E. Jerome McCarthy’ego. Skupiając się na tych czterech składnikach, firmy mogą zmaksymalizować swoje wysiłki marketingowe i stworzyć większy zysk. Ponadto, będziesz w stanie odróżnić swoje produkty od produktów konkurencji poprzez lepszą obsługę i wsparcie klienta.

Wraz z upowszechnieniem się technologii informacyjno-komunikacyjnych tradycyjny marketing mix uległ znacznym zmianom. Pojawiły się nowe dyscypliny, takie jak marketing internetowy, który kładzie nacisk na interakcję między firmami a konsumentami. Celem marketingu internetowego jest dostarczanie produktów, które stanowią wartość dla konsumentów. Zmiany te poważnie zakłóciły tradycyjny marketing mix. Chociaż 4P Lauterborn’a nadal dobrze się sprawdzają, teraz są inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę.

Jedna z głównych zmian w marketingu mix obejmuje przejście do modelu bardziej zorientowanego na klienta. Model 4C kładzie duży nacisk na potrzeby konsumenta i jest również podobny do 4P. Zamiast rozważać interesy sprzedawcy, metoda 4C skupia się na potrzebach i chęciach klienta. Kładzie również nacisk na koszty produktu, w tym cenę, jaką kosztowałaby jego zmiana lub nie wybranie produktu konkurencji.

Dostosowanie do nowej rzeczywistości marketingu 4.0

Nowe realia zachowań konsumenckich zmuszają marketerów do przemyślenia swojego podejścia. Tradycyjna metoda marketingu skupia się na segmentacji, targetowaniu i alokacji środków. Procesy te pomagają marketerom zaspokajać różne potrzeby, tworzyć zróżnicowaną ofertę i obsługiwać różne rynki. Jednak era cyfrowa wprowadziła nowe sposoby interakcji z konsumentami. Konsument ma zwiększone poczucie tożsamości i szuka większej kontroli nad markami i firmami. Marki powinny być bardziej relatywne i przestać starać się wyglądać idealnie.

Dzisiejsi konsumenci są bardziej selektywni niż kiedykolwiek, co sprawia, że marki są ważniejsze niż kiedykolwiek. Nowe koncepcje marketingowe kładą nacisk na budowanie długoterminowych relacji z klientami i tworzenie rzeczników marki. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, marketing 4.0 pociąga za sobą konieczność zajęcia się każdym aspektem podróży konsumenta. W marketingu 4.0 marki będą prowadzić konsumentów przez ich podróż, od świadomości do wstawiennictwa, czyli propagowania wiedzy o swoich produktach i usługach.

Ewolucja technologii i zmiany pokoleniowe zmieniają sposób prowadzenia biznesu przez firmy. Internet i sieci społecznościowe zwiększyły zasięg marek i produktów. W rezultacie mogą one wpływać na konsumentów w sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy. Marketing 4.0 polega na włączeniu marketingu cyfrowego do tradycyjnych praktyk marketingowych. W przyszłości klienci będą coraz bardziej polegać na marketingu cyfrowym, aby napędzać wyniki marki, a marki nie będą już polegać na tradycyjnym marketingu jako jedynym źródle sprzedaży.

Klienci są integralną częścią przedsiębiorstwa, a sukces na rynku zależy bezpośrednio od ich satysfakcji i lojalności. Dzisiejsza gospodarka oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych wymaga od przedsiębiorstw kształtowania takich relacji z klientami, które przynoszą obopólne korzyści. Firmy muszą być bardziej otwarte na złożoność komunikacji. I muszą umieć dostosować swoje komunikaty do potrzeb i pragnień klientów. Nowe pokolenie konsumentów będzie również wymagało większej zwinności i zdolności adaptacyjnych.

Marketing cyfrowy a marketing tradycyjny

Jedną z kluczowych różnic między marketingiem tradycyjnym a cyfrowym są ich metody. Marketing tradycyjny polega na wykorzystaniu mediów takich jak telewizja, gazety i czasopisma. Jednak w przeciwieństwie do mediów cyfrowych, użytkownicy tych metod mogą swobodnie pomijać reklamy, jeśli nie są zainteresowani. Tradycyjny marketing obejmuje również metody marketingowe, które nie korzystają z Internetu, jak reklamy telewizyjne. Chociaż metody te istnieją od dziesięcioleci, mają również swoje ograniczenia.

Tradycyjnie istnieją dwa rodzaje reklamy: tradycyjna i cyfrowa. Marketing tradycyjny koncentruje się na sprzedaży produktu lub usługi. Z kolei marketing cyfrowy ma na celu budowanie świadomości marki i postawy wobec niej. Z kolei reklamy tradycyjne prezentują treści w taki sposób, aby odbiorcy uznali je za przyjemne. Podczas gdy tradycyjna reklama jest sprawdzonym sposobem na dotarcie do większej grupy odbiorców, marketing cyfrowy pozwala marketerom na rozprzestrzenienie wiadomości do większej grupy odbiorców, w tym osób, które w przeciwnym razie mogłyby nie wiedzieć o marce.

Marketing cyfrowy opiera się na mediach społecznościowych, aby dotrzeć do potencjalnych klientów, podczas gdy marketing tradycyjny polega na bezpośrednim podejściu. Tradycyjny marketing wymaga bezpośredniego kontaktu z konsumentem, podczas gdy marketing cyfrowy opiera się na wysokiej jakości treści, aby zaangażować użytkowników Internetu. Kluczem do udanego marketingu cyfrowego jest zrozumienie klienta i jego postrzegania produktu. W rezultacie powinieneś skupić swoje wysiłki na swoim idealnym kliencie – persona – aby stworzyć treści, które do niego przemawiają.

Podczas gdy tradycyjny marketing pozostaje cenny w budowaniu świadomości marki, media cyfrowe odgrywają większą rolę w budowaniu relacji i tworzeniu zwolenników marki. Celem marketingu cyfrowego jest osiąganie wyników, podczas gdy tradycyjny marketing skupia się na inicjowaniu interakcji z konsumentem. Marketing 4.0 ma na celu rozpoznanie zmieniających się ról marketingu tradycyjnego i cyfrowego. Jest to dobra rzecz zarówno dla konsumentów, jak i firm. Dobrą rzeczą jest również to, że marketing cyfrowy nie zastępuje całkowicie marketingu tradycyjnego – on go tylko uzupełnia.

Zmiana marketingu mix od machine-to-machine do human-to-human

Definicja marketingu mix stale się zmienia. Podczas gdy niektóre firmy mogły przyjąć doraźne podejście do marketingu, inne będą radykalnie wymyślać na nowo całą swoją strategię, aby wykorzystać nowe technologie i zachowania konsumentów. Jedną z takich innowacji jest integracja komunikacji marketingowej za pośrednictwem mediów społecznościowych i wirusowych kampanii komunikacyjnych. Jednak takie posunięcie ignoruje poważną zmianę paradygmatu w postawach, zachowaniach i wykorzystaniu mediów przez konsumentów.

Tradycyjna definicja marketingu mix opiera się na przekonaniu, że powinien on być stosowany w celu osiągnięcia określonego poziomu reakcji ze strony rynku docelowego. O ile definicja ta jest teoretycznie trafna, to w praktyce nie jest tak, jak wielu marketerów definiuje marketing mix. Na przykład jednym z elementów marketingu mix jest siła sprzedaży. To właśnie ta ostatnia część marketingu mix jest najtrudniejsza do wykonania i wdrożenia.

We wczesnych latach siedemdziesiątych oryginalny marketing mix był paradygmatem skoncentrowanym na firmie i oferował cztery P jako kluczowe narzędzia marketingowe. Narzędzia te były nadal uważane za kluczowe przez wielu menedżerów marketingu, ale miały swoje ograniczenia. Kilku ekspertów marketingowych zaczęło mieć zastrzeżenia do 4Ps i zaproponowało zastąpienie ich czterema Cs. Cztery C mają większe predyspozycje do osiągnięcia konkretnego celu – zadowolenia klienta.

Podczas gdy większość firm skupia się na segmentach klientów, najskuteczniejszym sposobem na wyróżnienie swojej marki na zatłoczonym rynku jest marketing typu „człowiek do człowieka”. Ten rodzaj marketingu skupia się na zrozumieniu potrzeb klienta i wykazaniu wiarygodności. Rozwijanie długoterminowych relacji z klientami i potencjalnymi klientami opartych na zaufaniu i szacunku jest kluczowe dla osiągnięcia najbardziej efektywnych wyników. Marketing human-to-human wymaga niewielkich inwestycji i często jest najlepiej wdrażany przez jednego człowieka lub zespół ludzkich ekspertów.

Podobne tematy