Czym różni się marketing od sprzedaży

Istnieją cztery podstawowe sposoby, w jakie marketing różni się od sprzedaży. Marketing skupia się na kliencie, podczas gdy sprzedaż skupia się na produkcie i tworzeniu wartości dla klienta. To sprawia, że marketing odgrywa ważniejszą rolę w procesie sprzedaży. Obie te metody są niezbędne dla sukcesu firmy, ale różnią się pod pewnymi względami. W tym artykule przyjrzymy się każdej z metod bardziej szczegółowo. Ponadto, omówimy korzyści płynące z każdej z nich. Omówimy również, jak mogą one pomóc w osiągnięciu sukcesu w Twoim biznesie.

Zorientowany na klienta

Chociaż zarówno sprzedaż, jak i marketing mają swoje zalety, marketing zorientowany na klienta kładzie nacisk na doświadczenie i lojalność klienta. Jest to główny punkt kampanii marketingowej i obejmuje wykorzystanie badań i analiz w celu opracowania produktu lub usługi, które lepiej zaspokoją potrzeby klienta. Wykorzystanie danych wzrosło w ostatnich latach, zwłaszcza wraz z rozwojem transformacji cyfrowej. W rezultacie wiele firm zwróciło się ku strategiom marketingowym opartym na danych, które, jak wykazano, zwiększają lojalność klientów i powtarzalność biznesu.

Badania przeprowadzone przez Hubspot wykazały, że zmniejszenie pracy klienta jest najbardziej znaczącym czynnikiem w utrzymaniu klienta. Czynnik ten wpływa na lojalność klientów bardziej niż cokolwiek innego. Najlepsze zespoły zorientowane na klienta mają zwyczaj przejmowania odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów klienta, a nie przekazywania ich stronie trzeciej. Co więcej, biorą odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów i zmniejszają wysiłek klienta. W rezultacie klienci czują się zwykle doceniani i lojalni wobec firm, które traktują ich priorytetowo.

Analityczny

Czym jest marketing analityczny? Marketing analityczny to forma marketingu, która wykorzystuje dane do przewidywania zachowań klientów. Firmy takie jak Best Buy wykorzystują dane, aby lepiej zrozumieć preferencje konsumentów, w tym jakie przedmioty sprzedają i jakie strony internetowe odwiedzają. Firmy mogą wykorzystywać te dane do tworzenia ukierunkowanych reklam i dostosowywania treści do preferencji klientów. W skrócie, marketing analityczny jest potężnym narzędziem do zwiększenia przychodów i zysków firmy. Technika ta jest również przydatna dla organizacji non-profit.

Aby ustalić, które produkty przyciągają najwięcej konsumentów, zespół marketingu analitycznego musi przeprowadzić kompleksowy przegląd wszystkich produktów na rynku. Ustalenia te mogą pomóc przedsiębiorstwu w poprawie sprzedaży poprzez usunięcie konkurencji. Inny rodzaj marketingu analitycznego dotyczy wydajności zespołu sprzedaży. Poprzez monitorowanie i analizowanie wydajności, zespół może zoptymalizować pracę swoich przedstawicieli handlowych. Rozumiejąc swoją wydajność sprzedaży, mogą oni zautomatyzować zadania i skupić się na przekształcaniu konsumentów w klientów.

Zorientowany na projekt

W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli sprzedaży i marketingu, marketing zorientowany na projekt koncentruje się na tworzeniu dostosowanego do potrzeb klienta produktu lub usługi. W przeciwieństwie do standardowych modeli biznesowych, przedsiębiorstwa zorientowane na projekt mają określoną datę rozpoczęcia i zakończenia. Ponieważ nie są one samonapędzające się, wymagają ciągłego generowania biznesu. W zależności od rodzaju projektu, firma może nawet skupić się na content marketingu push lub strategii rebrandingu.

W podejściu zorientowanym na produkt, zespół osób jest inwestowany w sukces produktu lub usługi. Zapewnia to szybki cykl uczenia się i łatwe pivoty. Główną zaletą tego podejścia jest to, że jest ono bardziej zwinne. Jest to lepsze dopasowanie dla startupów, które nie są przyzwyczajone do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Zapewnia również lepszą obsługę klienta. Marketing i sprzedaż zorientowane na projekt to nie to samo, więc zrozumienie różnicy między nimi może mieć duże znaczenie.

Zorientowany na ludzi

Osoba o nastawieniu zorientowanym na ludzi angażuje się bezpośrednio w relacje z innymi. Ten typ myślenia pozwala im myśleć poza sobą podczas podejmowania decyzji. Ten typ myślenia jest często przyjazny i opiekuńczy. Ma jednak swoje wady. Może prowadzić do nieefektywnych decyzji i niskiej motywacji. Może również skutkować dużą rotacją i utratą wysokiej jakości talentów. Dlatego liderzy zorientowani na ludzi są kluczowi dla sukcesu firmy.

Oprócz skupiania się na poszczególnych konsumentach, marketing zorientowany na ludzi uwzględnia ich preferencje zakupowe. Dzięki temu marketerzy mogą lepiej dostosować swoje komunikaty do konkretnych odbiorców. Mogą również lepiej wykorzystywać wszystkie media, od tradycyjnych po nowe, aby dotrzeć do swoich odbiorców. Takie podejście jest szczególnie przydatne w marketingu wielokanałowym, ponieważ pozwala markom wiedzieć, które media działają, a które nie. Marketing zorientowany na ludzi skupia się również na podróży od świadomości do zakupu, a nie tylko na sprzedaży produktów.

Strategia push

Strategia push różni się od strategii sprzedaży na kilka sposobów. W strategii push firma wykorzystuje agresywną reklamę, aby stworzyć świadomość na temat konkretnego produktu lub usługi. Strategia ta ma na celu skrócenie przerwy pomiędzy odkryciem produktu lub usługi a dokonaniem zakupu. Obejmuje ona bardziej agresywne taktyki marketingowe i skupia się na tworzeniu relacji z klientami, a nie na zamknięciu sprzedaży. Celem strategii push jest wygenerowanie popytu i zwiększenie sprzedaży.

W strategii push firma stara się skontaktować z jak największą liczbą potencjalnych klientów. Jest to bardziej efektywne w okresach dużego popytu na produkt lub usługę. Jednak strategia push może być irytująca dla niektórych konsumentów. W związku z tym firmy eCommerce mają tendencję do stosowania strategii push podczas określonych kampanii, a strategii pull częściej. Ogólnie rzecz biorąc, strategia push może być bardziej efektywna na wysoce konkurencyjnych rynkach. Jeśli jest używana prawidłowo, może generować większe przychody dla firmy.

Podobne tematy