Marketing Vs Public Relations

Tradycyjnie, marketing i PR były bardzo różne. Marketing skupia się na sprzedaży produktów lub usług, podczas gdy PR skupia się na budowaniu relacji. Wraz z rozwojem mediów społecznościowych, obie dziedziny zaczęły się rozmywać. Powstało nowe podejście – marketing relacji. Podczas gdy marketing relacji i public relations mają wiele wspólnych cech, ważne jest, aby pamiętać, że marketing jest procesem długoterminowym, który buduje relacje z kluczowymi odbiorcami. Oto kilka głównych różnic między nimi.

PR to proces długoterminowy

Public relations (PR) to proces budowania relacji na linii marka-publiczność. W przeciwieństwie do kampanii reklamowych, które są zaplanowane i przepisane, PR potrzebuje czasu, aby osiągnąć swoje cele. Jest to proces długoterminowego planowania, który wymaga dokładnego przemyślenia. Otoczenie biznesowe ciągle się zmienia, podobnie jak grupa docelowa. W związku z tym strategie PR muszą być odpowiednio aktualizowane. Aby osiągnąć sukces, firma musi stale udoskonalać swoje podejście do PR i kontynuować budowanie swojej reputacji.

Aby zbudować pożądany długoterminowy rozmach PR, firma musi być skłonna do długoterminowej pracy. Celem PR jest edukacja i wpływ na interesariuszy. Specjaliści od public relations muszą być świadomi krajobrazu medialnego i wiedzieć, jak się w nim poruszać, aby osiągnąć swoje cele. Powinni być w stanie współpracować z zespołem zarządzającym w celu określenia kryteriów sukcesu, które są zarówno osiągalne, jak i mierzalne. Specjaliści PR muszą również umieć zidentyfikować i określić ilościowo potencjalny wpływ ich pracy na wyniki organizacji.

To strategiczny proces komunikacji

Istnieje wiele nieporozumień pomiędzy public relations a marketingiem, a nawet wśród specjalistów od marketingu może być trudno określić, która z nich jest lepsza. Public relations jest ważną częścią procesu marketingowego, ale nie należy go mylić z marketingiem. Marketing to proces przyciągania nowych klientów do produktu lub usługi, podczas gdy PR koncentruje się na budowaniu i utrzymywaniu relacji z obecnymi. Marketing obejmuje również stosowanie różnych taktyk, aby skłonić ludzi do polubienia produktu lub usługi.

Public relations, czyli PR, to strategiczny proces komunikacji, który ma na celu nawiązanie wzajemnych relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem zewnętrznym. PR jest procesem długoterminowym, skoncentrowanym na działaniach strategicznych o charakterze wizerunkowym, a wszystkie działania public relations muszą być zgodne z celami i zadaniami firmy. Dobra kampania public relations może pomóc firmie zdobyć pozytywny rozgłos i wpłynąć na opinię publiczną. W public relations kierownictwo wyższego szczebla może uczestniczyć w wywiadach z mediami lub oferować cytaty.

Buduje relacje z kluczowymi odbiorcami

Budowanie relacji z docelowymi odbiorcami jest kluczowe dla Twojej firmy. Konsumenci są coraz bardziej bystrzy i mogą dostroić się do Twoich komunikatów, więc musisz upewnić się, że dotrzesz do nich we właściwym czasie. Możesz dowiedzieć się więcej o potrzebach swoich odbiorców, badając ich zachowanie, wykorzystując zaangażowanie w mediach społecznościowych i przeprowadzając ankiety wśród klientów. Badania rynku są również niezbędne do zidentyfikowania wszelkich luk w produktach, a także unikalnej wartości. Poprzez zrozumienie swojej grupy docelowej, możesz opracować skuteczne strategie marketingowe, które rozwiną Twój biznes.

To proces marketingowy

Te dwa procesy są całkiem różne, ale ich podstawowe cele są takie same: oba mają na celu zwiększenie świadomości firmy i zwiększenie sprzedaży. Marketing zajmuje się zwiększaniem świadomości produktu lub usługi, a PR – budowaniem relacji z kluczowymi odbiorcami. Marketing skupia się na zaspokajaniu potrzeb klienta, natomiast PR zajmuje się kształtowaniem dobrego wizerunku firmy. Skupia się również na budowaniu silnych relacji z mediami.

Różnice między tymi dwoma dyscyplinami są istotne. Marketing polega na tworzeniu popytu, natomiast public relations na budowaniu zaufania i ustalaniu reputacji firmy. Marketing odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem płatnych mediów, takich jak reklamy telewizyjne czy radiowe. W przypadku PR podstawowym celem jest przekształcenie kupujących w kupujących, natomiast public relations to wysiłek włożony w budowanie reputacji firmy. Wykorzystanie obu metod razem może stworzyć skuteczny strategiczny plan komunikacji.

To proces reklamowy

Rozróżnienie między public relations a marketingiem jest często mylące. W obu przypadkach chodzi o stworzenie popytu na produkt lub usługę. Marketing zazwyczaj opiera się na płatnych środkach masowego przekazu w celu stworzenia świadomości, natomiast public relations zazwyczaj opiera się na środkach zarobionych, takich jak wzmianki w prasie czy wypowiedzi gwiazd. W biznesie public relations jest wykorzystywane na wczesnym etapie procesu tworzenia, jako sposób na zbudowanie zaufania do firmy i marki. Marketing to proces krótkoterminowy, którego celem jest dotarcie do klientów i wygenerowanie sprzedaży, natomiast PR skupia się na budowaniu dobrej reputacji i wzajemnych relacji z interesariuszami.

Choć obie metody skupiają się na marketingu, każda z nich może być skuteczna dla różnych przedsiębiorstw. Różnica między public relations a marketingiem leży w celu każdej z nich. Zespoły marketingowe starają się dotrzeć do konsumentów i skłonić ich do myślenia i działania, natomiast public relations skupia się na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Choć obie metody mają na celu generowanie bezpośrednich przychodów, te dwie praktyki są często mylone. Public relations koncentruje się na budowaniu pozytywnych relacji z konsumentami, podczas gdy marketing skupia się na budowaniu świadomości marki poprzez płatne reklamy.

Podobne tematy