Różnica między marketingiem a sprzedażą

Istnieje ogromna różnica pomiędzy dynamiką marketingu i sprzedaży. Marketing polega na zaspokajaniu potrzeb klientów, podczas gdy sprzedaż odnosi się do czynności przenoszenia dóbr od producenta do nabywcy. Sprzedaż jest jednak bardziej ograniczona do przekazywania dóbr od jednego producenta do drugiego i jest również związana z perswazją. Poniżej wymieniono kilka sposobów na rozróżnienie tych dwóch praktyk. Przyjrzyjmy się więc im bliżej.

Popyt określa dynamikę między marketingiem a sprzedażą

Popyt jest pojęciem ekonomicznym, które opisuje ilość dóbr, których chcą konsumenci. Poziom dochodów konsumentów, ich gust i odporność na wzrost cen wpływają na poziom popytu. Na przykład, jeśli ktoś otrzymuje ofertę wysoko płatnej pracy, może zdecydować się na większe wydatki dzisiaj, ponieważ spodziewa się, że w przyszłości będzie zarabiał więcej. Podobnie, jeśli dana osoba wierzy, że cena jabłka wzrośnie w przyszłości, kupi dziś więcej.

Ogólnie rzecz biorąc, krzywa popytu jest nachylona w dół. Wyższa cena zwiększa ilość dostawców, a niższa cena zmniejsza ilość nabywców, na którą zgłaszają zapotrzebowanie. Jeśli konsumenci nie są w stanie sprostać cenie, przestaną kupować produkt. Ostatecznie cena osiąga poziom, na którym pojawia się nadwyżka. To, czy cena pozostanie niska czy wzrośnie, wpłynie na dynamikę pomiędzy sprzedażą a marketingiem.

Aby sprzedać produkt, rynek musi mieć wystarczający popyt. Aby na produkt był popyt, cena musi być wyższa niż obecna. Gdy cena wzrasta, konsument zaoferuje wyższą cenę, aby go kupić. W tym samym czasie producenci będą nadal dostarczać więcej dóbr, aby zaspokoić zwiększony popyt. Proces ten trwa do momentu, gdy ilość żądana zrówna się z ilością dostarczaną. W końcu cena i ilość równowagi są określane przez podaż i popyt.

Prawo podaży wyjaśnia związek między podażą a popytem. W szczególności, podaż opisuje ilość towarów lub usług sprzedawanych po różnych cenach. Jeśli cena produktu jest zbyt wysoka, ludzie będą mniej skłonni go kupić. Innymi słowy, jeśli cena produktu jest zbyt wysoka, cena musi być niższa, aby przyciągnąć nowych nabywców lub jakość produktu musi być poprawiona, aby uzasadnić wyższą cenę.

Ilość jabłek, które kupiłaby dana osoba, zależy od ceny produktu. Wyższe ceny powodują spadek ilości żądanej. Z drugiej strony, niższe ceny zwiększą ilość jabłek kupowanych przez konsumentów. Tak więc prawo popytu ujmuje tę zależność. Na rynku, kiedy zarówno podaż jak i popyt są zrównoważone, pojawi się cena rynkowa. Cena ta jest określana przez kilka czynników, w tym cenę i ilość produktu.

Marketing obejmuje wszystkie działania od określenia do zaspokojenia pragnień klienta

Głównym celem marketingu jest ułatwienie wymiany dóbr i usług między dwiema stronami. Marketing wymaga, aby dwie strony miały coś do wymiany oraz komunikowały i dostarczały te oferty. W przeciwieństwie do innych form pozyskiwania dóbr i usług, marketing nie ma charakteru przymusowego. Obejmuje on działania od określenia pragnień klientów do zaspokojenia tych pragnień. W związku z tym definicja marketingu jest szeroka i może obejmować wiele różnych form.

Działania związane z marketingiem polegają na badaniu wymagań i zachowań konsumentów. Następnie w ramach planowania produktu opracowuje się ofertę, która zaspokaja te potrzeby. Ceny produktów odzwierciedlają zdolność nabywców do uzyskania zysków i dystrybuują ofertę, aby zaspokoić popyt klienta. Promocja przekazuje komunikat i oferuje zachęty w celu zwiększenia sprzedaży. After-sales śledzi po sprzedaży, aby utrzymać wizerunek marki na rynku.

Działania w marketingu obejmują zakres od odkrycia nowych produktów do opracowania planów promocyjnych. Obejmuje on identyfikację potrzeb konsumentów, określenie ich ceny, wyznaczenie kanałów dystrybucji oraz opracowanie planu promocji. Marketing obejmuje również proces identyfikowania i przewidywania potrzeb konsumentów, co często określa się mianem satysfakcji klienta. Krótko mówiąc, marketing obejmuje wszystkie działania od odkrycia nowego produktu lub usługi do jego dystrybucji.

Sprzedaż ogranicza się do przekazywania dóbr od producenta do klienta

Sprzedaż to proces przekazywania dóbr od producenta do klienta. Proces ten jest zwykle ułatwiony dzięki wykorzystaniu internetowego programu do notowań i rozliczeń. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań programowych służących do zarządzania zapasami. Jednak zanim zaczniesz wymieniać produkty, upewnij się, że wiesz, które produkty są ograniczone przez Amazon. Ograniczenia te mogą być różne dla poszczególnych sprzedawców. Oto kilka wskazówek, których należy przestrzegać podczas sprzedaży ograniczonych produktów na Amazon.

Sprzedaż jest związana z perswazją

Perswazja jest potężnym narzędziem w sprzedaży i marketingu. Pomaga Ci zmienić zachowanie lub postawę potencjalnego klienta. Twoim celem może być skłonienie klienta do zapisania się na newsletter, kliknięcia w reklamę lub dokonania zakupu. Każde działanie, które pomaga Ci zarabiać pieniądze jest dobrym przykładem perswazji. Poniżej wymieniono kilka sposobów, w jaki perswazja może przynieść korzyści Twojej firmie.

Konsumenci aktywują swoją wiedzę na temat perswazji, która jest oparta na ich doświadczeniach i osobistych przekonaniach dotyczących różnych taktyk. Kiedy już uaktywnią swoją wiedzę na temat perswazji, decydują, jaką taktykę zastosować. Ta aktywacja ich wiedzy jest kluczowym krokiem w kierunku przekształcenia potencjalnych klientów w klientów. Na przykład, jeśli reklama handlowa zawiera silne przesłanie, konsumenci są bardziej skłonni do uwierzenia w nią. Ponadto konsumenci mogą zdecydować się na negatywną lub pozytywną reakcję, w zależności od tego, jak dobrze odbierają przekaz.

Ludzie są bardziej skłonni kupić produkt, jeśli pasuje on do ich potrzeb. Oznacza to, że marketerzy muszą być świadomi potrzeb klienta przed rozpoczęciem kampanii reklamowej. Niektórzy ludzie nie są przygotowani do dokonania zakupu, więc należy im uświadomić problemy i rozwiązania, z jakimi spotkają się przy produkcie. Perswazja jest ważnym narzędziem w procesie marketingu i sprzedaży, ale nie jest jedynym sposobem sprzedaży.

Perswazja polega na zmianie postawy lub działania danej osoby poprzez przedstawienie jej przekonujących powodów, aby kupiła od nich produkt. Na przykład marka płatków śniadaniowych może obniżyć swoje ceny, aby zwiększyć sprzedaż, ale nie zmieniła sposobu, w jaki konsument postrzega firmę. Perswazja to złożony proces, który wymaga umiejętności i czasu, aby go udoskonalić. Jest ważnym narzędziem w poprawianiu wizerunku marki.

Podobne tematy