Czy marketing jest tym samym co sprzedaż?

Być może zastanawiasz się: Czy marketing jest tym samym, co sprzedaż? Pozwól, że pomogę Ci uporządkować to zamieszanie. W najprostszym ujęciu, marketing polega na generowaniu uwagi dla produktu lub usługi. Z drugiej strony, sprzedaż polega na zamknięciu sprzedaży. Jednak te dwie dziedziny mogą być ze sobą ściśle powiązane. Jednym z przykładów są bazy danych CRM, które są wspólne dla obu. Innym przykładem jest śledzenie leadów.

Marketing jest skoncentrowany na produkcie

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, musisz myśleć jak klient. Oznacza to skupienie się na potrzebach i pragnieniach klienta, a nie na samym produkcie. Klienci wolą produkt, który jest dostosowany do ich potrzeb. Oznacza to, że Twoja firma powinna spędzić dużo czasu na badaniu grupy docelowej i zastanawianiu się, jak zaspokoić jej potrzeby. Firma skoncentrowana na kliencie skupiłaby się również na opracowywaniu nowych produktów i dodawaniu ich do obecnej linii produktów.

Doświadczenie klienta jest jednym z najważniejszych aspektów każdego biznesu. Firmy produktocentryczne spędzają większość czasu na rozwijaniu swoich produktów i ich ulepszaniu. Skupiają się również na budowaniu silnego pozycjonowania marki. Ludzie pamiętają świetny produkt, dlatego tak ważne jest, aby go stworzyć. Jeśli Twoi klienci są zadowoleni z Twojego produktu, będą bardziej skłonni do ponownego zakupu. Jest to skuteczny sposób na uświadomienie klientom wartości Twojego produktu i zbudowanie lojalnego grona odbiorców.

Sprzedaż jest nastawiona na zysk

Badania rynku i opinie klientów są integralną częścią firm nastawionych na sprzedaż. Dostarczają one informacji na temat wartości produktu, oferty konkurencji oraz średniego dochodu gospodarstwa domowego na obszarze docelowym. Firma nastawiona na sprzedaż przeznacza również duże kwoty na reklamę i akcje promocyjne. Pragmatic Marketing przestrzega jednak przed stosowaniem tego podejścia. Jeśli chcesz zdobyć udział w rynku, musisz najpierw zdecydować, czy kierowanie się zyskiem jest lepsze dla Twojej firmy.

Współdzielą bazę danych CRM

Baza danych CRM to repozytorium informacji o klientach, które zawiera narzędzia do raportowania zarówno marketingowego, jak i sprzedażowego. Dostępnych jest kilka różnych rodzajów baz danych CRM. Niektóre z nich są proste, podczas gdy inne są bardzo zaawansowane i mogą zawierać zaawansowane funkcje, takie jak segmentacja klientów. Niezależnie od wybranego typu, baza danych CRM jest istotną częścią strategii zarządzania relacjami z klientami w firmie. Ostatecznie, celem bazy danych CRM jest zapewnienie firmie jednego źródła prawdy o każdym kliencie.

System CRM umożliwia zespołom marketingu i sprzedaży współpracę w celu zaspokojenia potrzeb i pragnień klienta. Korzystanie z jednej bazy danych ułatwia zrozumienie zachowań klientów i usprawnienie ich obsługi. W połączeniu ze wspólną bazą danych CRM te dwa zespoły mogą wzajemnie przeglądać swoją pracę i przekazywać sobie informacje zwrotne w celu usprawnienia procesów. Na przykład, jeśli lead zakwalifikowany do sprzedaży nie zostanie zamknięty po omówieniu propozycji, marketing może omówić, w jaki sposób dodatkowe zasoby mogą być korzystne dla klienta.

Podążają za leadami

Podążanie za leadami jest kluczowe dla handlowców. Należy pamiętać, że osoby decyzyjne mają wiele konkurencyjnych priorytetów i różne wymagania dotyczące ich czasu. Według Harvard Business Review, profesjonaliści mają w każdej chwili ponad 200 maili w swojej skrzynce odbiorczej. Dlatego tak ważne jest, aby być wytrwałym w swoich działaniach. Poniższe wskazówki pomogą Ci w pełni wykorzystać Twoje wysiłki w zakresie follow-up:

Stwórz bazę danych leadów. Użycie CRM lub oprogramowania sprzedażowego pomoże Ci uporządkować i uszeregować listy potencjalnych klientów. Następnie możesz ustalić plan systematycznej kontynuacji działań. Działania follow-up zależą od czasu. Na przykład, lead mógł szukać informacji online, a Ty możesz dostosować swoje działania do konkretnych terminów, których użył w swoim wyszukiwaniu. Możesz również spersonalizować e-maile w oparciu o treść, o którą prosił lead, np. rodzaj firmy, której szuka.

Mają różne cele

Wyznaczanie celów jest ważnym zadaniem zarówno dla zespołów marketingowych, jak i sprzedażowych. Jednak cele wyznaczane przez zespół marketingowy mogą nie pokrywać się z celami zespołu sprzedażowego. Na przykład, zespół marketingowy może skupić się na celach długoterminowych, podczas gdy zespół sprzedaży skupi się na celach krótkoterminowych. Posiadanie różnych celów może pomóc zespołowi sprzedaży skupić się na bardziej istotnych celach. Może to również pomóc zespołowi marketingowemu poprawić jego ogólną wydajność. W tym artykule omówimy niektóre z różnic między celami sprzedaży i marketingu.

Chociaż oba działy mają podobne cele, projekty marketingowe są zazwyczaj bardziej długoterminowe i skupiają się na budowaniu relacji z klientami i umożliwieniu przyszłej sprzedaży. Na przykład strategie marketingowe B2B obejmują generowanie zainteresowania produktem lub usługą. Natomiast handlowcy są zazwyczaj skoncentrowani na spełnianiu kwot i zamykaniu sprzedaży. Zespół marketingowy dąży do zbudowania dużej bazy klientów poprzez identyfikację perspektyw i rozwiązywanie ich problemów. Cele zespołu sprzedaży obejmują zwiększenie świadomości marki, wprowadzenie nowych produktów i zapewnienie, że klienci są zadowoleni z zakupów.

Podobne tematy