Jak marketing może uratować planetę?

Zrównoważony marketing polega na tworzeniu systemu, który może się utrzymać lub odnowić. Obejmuje to skupienie się na dobru wszystkich interesariuszy, mobilizację siły roboczej i komunikację z konsumentami. Jest to potężne narzędzie marketingu przedsiębiorstw. Staje się ono coraz bardziej popularne. Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w marketingu, przeczytaj poniższy artykuł. Pomoże Ci on w opracowaniu strategii. Zrównoważony marketing skupia się na tworzeniu systemu, który jest w stanie utrzymać lub odnowić się w nieskończoność.

Zrównoważony marketing skupia się na tworzeniu systemu, który jest w stanie utrzymać lub odnowić się na zawsze

W prostych słowach, zrównoważony rozwój dotyczy systemu, który może odnowić się w nieskończoność, zachować równowagę środowiska i stworzyć wzajemne korzyści. Zrównoważone praktyki marketingowe zaspokajają potrzeby dzisiejszych konsumentów bez uszczuplania zasobów przyszłych pokoleń. Zrównoważone firmy świadomie pozyskują surowce, stosują przyjazne środowisku procesy i edukują konsumentów w zakresie zrównoważonych zachowań. Promują kulturę zrównoważonego zachowania w całej swojej działalności.

Chociaż zrównoważony rozwój jest często używany zamiennie z zielonym marketingiem, pojęcia te nie są tożsame. Chociaż zrównoważony rozwój jest ważny, te dwie koncepcje nie są takie same. Oto kilka kluczowych różnic. Zrównoważone praktyki marketingowe podkreślają długoterminową perspektywę, co jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. Zrównoważone praktyki są bardziej zrównoważone dla Twojego biznesu. Zrównoważone firmy mają większe szanse na zmniejszenie kosztów i ryzyka, poprawę logistyki i zwiększenie lojalności klientów.

Skupia się na dobru wszystkich interesariuszy

W XXI wieku konsumenci mają moc wpływania na to, jak działają duże firmy. Na przykład 92 procent ludzi twierdzi, że duże firmy powinny promować gospodarkę, która służy wszystkim, ale tylko 50 procent z nich wierzy, że te firmy to robią. Stanowisko społeczne firmy jest krytycznym wyznacznikiem tego, czy konsumenci będą kupować jej produkty, czy nie, a 40 procent konsumentów zbojkotuje markę na podstawie jej stanowiska społecznego. W rzeczywistości koncepcja kapitalizmu interesariuszy jest tak wszechobecna, że prezesi firm poświęcają jej 50 procent swojego czasu.

Mobilizuje siłę roboczą

Inicjatywa o wartości 10 miliardów dolarów zmobilizuje kolejne pokolenie pracowników odpowiedzialnych za odporność i ochronę przyrody, stawiając do pracy nowe zróżnicowane pokolenie. Pieniądze przyczynią się również do rozwoju sprawiedliwości środowiskowej i stworzą dobrze płatne miejsca pracy w związkach zawodowych. Inicjatywa o wartości 10 miliardów dolarów ma również na celu rozwiązanie problemu poważnego niedoboru mieszkań w Ameryce, gdzie miliony gospodarstw domowych wydają ponad połowę swoich dochodów na wynajem. Koszty energii w domu są głównym problemem dla amerykańskich najemców. Ponadto ludziom coraz trudniej jest kupić swój pierwszy dom, dlatego przedsiębiorstwa skupiają się na potrzebie radykalnych zmian.

Komunikuje się z konsumentami

Według badań Simon-Kucher & Partners, 61 procent amerykańskich konsumentów uważa zrównoważony rozwój za ważne kryterium w swoich decyzjach zakupowych. Spośród nich 55 procent wprowadziło przynajmniej pewne zmiany w swoich zwyczajach zakupowych w ciągu ostatnich pięciu lat. Firmy i marki mogą wykorzystać te dane do budowania bardziej zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego wizerunku wśród konsumentów. Jednak proces komunikowania tych celów środowiskowych jest wyzwaniem.

Podobne tematy